Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-23761-C01

„Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.

Бенефициент: „ЕС МЕТОД“ ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. Европейско и 1 500.00 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 29.09.2020г.

Край: 29.12.2020г.

ЕС МЕТОД“ ЕООД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

„ЕС МЕТОД“ ЕООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Чрез изпълнението на проекта, Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е в размер на 10 000.00 лева, от които 8500.00 лева европейско и 1500.00 лева национално съфинансиране.

При изпълнението на проекта ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Проект Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 29.09.2020 г.